<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Hitta till Galleri Bonum!
•  Besöksadress: Bergshamra Torg 14  •  Postadress: Box 7035, 170 07 SOLNA  •
•  Leveransadr: Björnstigen 16, 170 72 SOLNA  •
•  Telefon: 08-85 79 40  •  Telefax: 08-85 94 85  •  E-mail: info@mof.se  •
 

Pågående utställningar         Hitta hit         Vernissagekort         Press

 

Öppettider
måndag till fredag 11-18
lördagar                11-15Buss 509, 508 och 503    T-bana Bergshamra C, röd linje mot Mörby C