Mun- och Fotmålarna i Sverige AB är inte en välgörenhetsorganisation utan ett aktiebolag som helt och hållet ägs av seriöst arbetande, gravt rörelsehindrade konstnärer från jordens alla hörn. Föreningen bildades 1957 av den polioskadade målaren Erich Stegmann från Tyskland och 17 andra svårt handikappade konstnärer, bland dem fyra svenskar. Vår försörjning har sedan dess
kommit från försäljningen av reproduktioner av våra målningar, till exempel i form av kort och kalendrar. En bra sak med att konstnärerna själva äger föreningen är att man då själv helt styr över kostnaderna. 
Det gemensamma för oss mun- och fotmålare är att vi på grund av våra handikapp inte kan använda händerna. Vi har därför fått lära oss att hantera en penna eller pensel med munnen eller ena foten. Som du säkert förstår är detta inte så lätt. Men det går – om man bara har rätt drivkraft!
Den har vi hämtat ur viljan att få utveckla vår egen begåvning och känna att även vi tillhör det fungerande samhället. Du kanske undrar hur vi konstnärer får pengar. Så här fungerar det. Varje månad får vi antingen lön eller ett stipendium från vår förening. Hur mycket var och en får beror på den konstnärliga nivå vår egen jury tycker att vi uppnått, inte var i världen vi
råkar leva. MoF är nämligen en solidarisk förening med konstnärer över hela jorden. I dag är vi mun- och fotmålare både glada och stolta över den förening vi byggt upp och över allt den betytt, för såväl oss som andra. Vi söker nämligen alltid efter nya i samma situation för att kunna hjälpa dem att utveckla sina, kanske slumrande, konstnärliga talanger och på så sätt få lika meningsfulla liv som
vi. Detta innebär att vi skulle bli glada om du hör av dig ifall du känner någon som borde komma i kontakt med oss! Det kan t.o.m. gälla en som själv aldrig reflekterat över att finna tillflykt i konstens värld. 
Av allt det positiva vår förening inneburit hade inget varit möjligt utan dem som tycker om vår konst och köper våra kort. Vi hoppas nu att även du skall bli en av dessa!

Vår integritetspolicy

     
 
"Brittsommar" av Olle Holmgren, munmålare
Som du säkert redan känner till är vi en förening för seriöst arbetande rörelsehindrade konstnärer. Det gemensamma för oss är att vi pga olika handikapp saknar möjligheten att använda händerna men ändå inte har någon högre önskan än att få utöva vårt konstnärskap och att kunna försörja oss på detta. Därför har vi utvecklat förmågan att utföra våra verk med en penna eller pensel i munnen eller mellan ena fotens tår. Som du kanske vet är vi inte en välgörenhetsorganisation utan ett aktiebolag som helt ägs av oss konstnärer. På de här sidorna hoppas vi att du ska unna lära känna oss och vår verksamhet lite bättre. Välkommen till vår värld!

Innehållsförteckning Press Länkar Skriv i vår gästbok Skicka ett mail till oss Vanliga frågor Webbutik Konst och Konstnärer MFK i världen MFK i Sverige MFK-aktiviteter

 


• • • • • • • • • • • • • • • •

Vi finns på facebook!
Gå in och gilla vår sida! :-)

• • • • • • • • • • • • • • • •

     
   
  Telefon: 08-85 44 20 (vardagar 9-16) Mail:info@mof.se Fax: 08-85 94 85 Post: Box 7014, 170 07 Solna